Bivirkninger


I går blev 123 danskere indlagt på grund af bivirkninger til medicin. Omkring 100 af indlæggelserne var alvorlige. Mindst 2 døde. *)

Al medicin har bivirkninger, og uheld kan ikke undgås.

I dag er 123 danskere blevet indlagt på grund af bivirkninger til medicin. Omkring 100 af indlæggelserne er alvorlige. Mindst 2 er døde.

En del af indlæggelserne kunne have været undgået, hvis patienterne havde kendt risikoen ved den medicin de spiste.

I morgen bliver 123 danskere indlagt på grund af bivirkninger til medicin. Omkring 100 af indlæggelserne vil være alvorlige. Mindst 2 vil dø.

I Danmark bliver der ikke givet fuld information til forbrugerne om lægemidler. Der er millioner af gode grunde til det! Den positive virkning af medicin fremhæves, og alvorlige bivirkninger nedtones eller udelades helt.

I overmorgen ...

Du bliver selv patient på et eller andet tidspunkt. Måske på grund af en bivirkning som du kunne have undgået. Hvis du havde haft viden om den. Hvis den ikke kun havde været beskrevet i Sverige eller USA. Eller i en rapport som producenten valgte at holde for sig selv. Hvis der havde været flere kritiske læger. Hvis der havde været flere kritiske journalister. Hvis lovgivningen herhjemme havde taget mere hensyn til patienten end til producenten. Hvis det ikke havde været for sent at gøre noget ved problemet, når først skaden er sket...

Læs mere på Bedre Medicin


*) Kilde: Apotekerforeningen: Kortlægning af lægemiddelreaterede problemer, version 1.1 - 2004, side 17-18


Oplysninger fundet på eller via Bivirkninger.dk er udelukkende til informationsbrug, og må ikke benyttes til at påbegynde, ændre eller afslutte medicinsk behandling, med mindre dette sker i samråd med en læge.

Bivirkninger.dk er opdateret 04/08-2004 og er en del af www.bedremedicin.dk