Kvinder registrerer flere bivirkninger

Kvinder oplever tilsyneladende flere bivirkninger ved medicin end mænd - i hvert fald indtil overgangsalderen, men til gengæld har mænd flere alvorlige og dødelige bivirkninger.

Det antyder en ny stor dataanalyse af VigiBase, Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) globale database over patienters bivirknnger mellem 1967 og 2018, der indikerer vigtige underliggende kønsrelaterede forskelle i bivirkninger.

Resultaterne er offentliggjort i EClinicalMedicine, der er et tidsskrift fra The Lancet.

Bivirkningerne er en vigtig årsag til sygelighed og dødelighed. Målet med undersøgelsen var at vurdere de globale bivirkninger efter medicinens godkendelse.

VigiBase indeholder mere end 18 millioner rapporter fra de 131 medlemslande i WHO-programmet for international medicinovervågning.

I de rapporter, der havde information om køn, handlede 9.056.566 (60,1%) kvinder og 6.012.804 (39.9%) mænd. Flere rapporter om kvinders bivirkninger blev indsendt i alle regioner af verden. Der var en højere andel af kvinder med bivirkninger i alle aldersgrupper helt fra 12-års alderen. Den største forskel blev dog observeret i aldersgruppen 18–44 år og kunne ikke forklares ved hormonel prævention.

Andelen af alvorlige og dødelige rapporter var til gengæld højere for mænd end kvinder.

Forfatterne konkluderede, at deres fund fremhæver vigtigheden af ​​at overveje køn gennem hele livscyklussen inden for lægemiddeludvikling samt overvågning og forståelsen af de underliggende årsager til rapportering af bivirkninger. F.eks. er det vigtigt at sikre en afbalanceret inkludering af kvinder og mænd såvel som kønsstratificerede analyser af alle erfarne bivirkninger i kliniske forsøg i alle faser. Yderligere er der behov for mere forskning for bedre at forstå de underliggende årsager til forskellene i bivirknings-rapportering observeret i denne undersøgelse.