• Hjem
  • Vacciner
  • Over 5.000 indberetninger om bivirkninger ved BioNTech/Pfizers covid-19-vaccine

Over 5.000 indberetninger om bivirkninger ved BioNTech/Pfizers covid-19-vaccine

Over 219.000 borgere i Danmark er nu vaccineret mod COVID-19 med BioNTech/Pfizers vaccine Comirnaty. Heraf har over 169.000 fået anden dosis og er dermed færdigvaccineret.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 16. februar 2021 modtaget 5.796 indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty, hvoraf 1.073 er behandlet. Indberetningerne er fordelt over alle voksne aldersgrupper. Heraf vedrører 177 indberetninger formodede bivirkninger opstået efter 2. vaccination med Comirnaty.

De fleste indberettede formodede bivirkninger efter både 1. og 2. vaccination er ikke-alvorlige. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som f.eks. smerte ved indstiksstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

Når en vaccine aktiverer immunsystemet, vil mange opleve influenzalignende symptomer. Det er helt almindeligt og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen. Reaktionerne ses ved de fleste typer vacciner, og de plejer at være overstået inden for en dag eller to.

Allergiske reaktioner

Der er som forventet indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner på Comirnaty.

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjælden forekomst af kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet 48 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med Comirnaty. 37 af disse vurderes at være relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I 28 af de 37 relaterede tilfælde krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i 19 af de 28 behandlingskrævende relaterede tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner (anafylaksi i henhold til Brighton klassifikationen). 16 tilfælde af anafylaksi opstod efter 1. vaccination, og 3 tilfælde opstod efter 2. vaccination.

Lægemiddelstyrelsen følger udviklingen af anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre lægemiddelmyndigheder i EU og globalt. Det er fortsat Lægemiddelstyrelsens foreløbige vurdering, at anafylaktiske reaktioner forekommer lidt hyppigere end forventet.

31 indberetninger om dødsfald efter vaccination

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom i andre lande – modtaget indberetninger om dødsfald efter vaccination.

Lægemiddelstyrelsen har foreløbigt modtaget og vurderet 31 indberetninger, der omhandler dødsfald i tiden efter vaccination. I alle 31 tilfælde er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold.

Log-på for at kommentere
Diskuter denne artikel i forumet (pt. 0 indlæg).